PROFESIA A REFERENCIE

Ciele spoločnosti –
odbornosť a profesionalita, individuálny a flexibilný prístup!

Projekty vypracovávame na základe požiadaviek a konzultácií s klientom v súlade s technickými normami a technologickými predpismi.

AUTORIZAčné osvedčenie

SKSI – Registračné číslo: 3104*A2 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo

SKSI – Registračné číslo: 3104*I4 Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb

REFERENCIE

 • Eurovea international trade center Bratislava – STL plynovod v kolektore
 • Most Košická (Apollo) – plynovody v kolektoroch
 • Polyfunkčné objekty Podunajská ulica, Bratislava
 • Polyfunkčný dom Bratislava – Kramáre, Vlárska ulica
 • Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď – VTL plynovod, RS, STL plynovod
 • Obytný súbor Marianka – Lúky – inžinierske siete
 • Záhradné apartmány Rusovce – inžinierske siete
 • Rekonštrukcia meštianskeho domu Nedbalova 12, Bratislava
 • Rekonštrukcia objektu Ventúrska 5, Bratislava – plyn
 • Rekonštrukcia Pálffyho kúrie Bratislava – ZTI, plyn
 • Bytový dom “Sputnik” Bratislava- plynofikácia
 • Bratislavské podhradie – Vydrica – plynofikácia
 • Bernolákovo – Nová Lúka II – vodovod, plynovod, splašková kanalizácia
 • Bernolákovo – Lekárenská ulica – STL plynovod, vodovod
 • Bernolákovo – Nálepková a Kvetná ulica – splašková kanalizácia
 • BOLDOG – Areál hospodárskeho dvora BOLDOG – plynovod, dažďová kanalizácia
 • Obytný súbor “Dobré bývanie” – BA – Záhorská Bystrica – STL plynovod
 • Obytná zóna “GOLFVILLAGE” – VTL prípojka plynu, RS, STL plynovod
 • Turčianska Štiavnička – rekonštrukcia kaštieľa – ZTI, dažďová kanalizácia, splašková kanalizácia, vodovod, plynofikácia
 • Malacky – Priemyselná – Služobné byty – DSP – splašková kanalizácia, dažďová kanalizácia, STL plynovod, vodovod