Sme projektová kancelária zaoberajúca sa tvorbou projektovej dokumentácie technických zariadení budov (TZB) – profesií zdravotechnika, plynofikácia, ich prípojok a projektovaním vonkajších inžinierskych sietí – vodovodov, plynovodov, kanalizácií.